+420 730 897 187 prohevea@prohevea.cz

Tvoříme spolu budoucnost

Etický kodex

Naše společnost uznává, že práce na projektech a konzultace v průmyslové i občanské výstavbě zásadní význam pro dosažení udržitelného rozvoje společnosti a životní prostředí.
K tomu, aby zaměstnanci neustále zlepšovali své znalosti a dovednosti, musí být plně efektivní. Také respektujeme poctivost a důvěru mezi našimi zaměstnanci a obchodními partnery. Každý zaměstnanec firmy je spolutvůrcem její úspěšnosti.

ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A PORADNÍHO PRŮMYSLU

 • Zaměstnanec musí:
  • Přijmout odpovědnost za konzultování v oblasti průmyslu vůči okolí a společnosti.
  • Hledat řešení, která jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
  • Vždy dodržujte důstojnost, postavení a pověst dobrého konzultanta v průmyslu.

 KOMPETENCE

 • Zaměstnanec musí:
  • Zachovat znalosti a dovednosti na úrovni odpovídající technologickému, legislativnímu a právnímu vývoji
  • Řídit a aplikovat náležitou odbornost, péči a pečlivost ve službách poskytovaných klientovi.
  • Provádět služby pouze tehdy, je-li k tomu příslušný.

INTEGRITA

 • Zaměstnanec musí:
  • jednat po celou dobu v oprávněném zájmu klienta a poskytovat všechny služby bezúhonnost a věrnost.

NESTRANNOST

 • Zaměstnanec musí:
  • Být nestranný při poskytování odborného poradenství, úsudku nebo rozhodnutí.
  • Informovat klienta o možných konfliktech zájmů, které by mohly vzniknout při poskytování služeb Klientovi.
  • Nepřijímat odměnu, která by mohla ovlivnit nezávislý úsudek.

SPRAVEDLIVOST S OSTATNÍMI

 • Zaměstnanec musí:
  • Podporovat koncept výběru založeného na kvalitě (QBS).
  • Nedbalostí ani úmyslně nepoškozovat reputaci nebo podnikání druhých.
  • Nepokoušet se nahradit místo dalšího konzultanta
  • V případě, že jsme požádáni, abychom přezkoumali práci jiného, postupujeme dle předem projednaných a stanovených postupů s respektem k práci ostatních.

KORUPCE

 • Neposkytujeme ani nepřijímáme žádnou odměnu, která ve vnímání, nebo ve skutečnosti:
  • usiluje o ovlivnění procesu výběru nebo náhrady konzultačních inženýrů, nebo jejich klientů
  • má za cíl ovlivnit nestranný úsudek konzultantského inženýra.

Plně spolupracujeme s jakýmkoli legitimně zřízeným vyšetřovacím orgánem, který provádí vyšetřování. V případě kontroly správy jakýchkoli smluv o službách nebo výstavbě.

Spojte síly s námi

Společně k úspěchu

Jsme projekční kancelář zabývající se nejen projekcí, ale také konzultací, poradenstvím a inženýrskou činností pro vyřízení všech potřebných povolení, k úspěšné realizaci záměru.

Kvalitní vyřešení stavebních záměrů Vám garantuje tým kvalifikovaných odborníků a autorizovaných inženýrů, kteří disponují znalostmi a prověřenými dovednostmi.

Nabízíme komplexní služby

PROHEVEA s.r.o.

Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín

e-mail: prohevea@prohevea.cz

tel.: +420 730 897 187

7 + 13 =